Pariterapia Yhdessä

Perhe- ja paripsykoterapeutti Marjo Ammunet

Aikuisuuden turvallinen rakkaussuhde syntyy siitä, että kumpikin puolisoista voi lähestyä toista, tulla kuulluksi ja vastata riittävästi toisen tarpeisiin. Toiseen ihmiseen liittyminen on inhimillinen perustarve, joka säilyy läpi elämän. Mitä turvallisemmin kumppaniin voi tukeutua, sitä helpompaa on olla itsenäinen ja riippumaton.


 
 

Palvelut

Pariterapia


Pariterapia on puolisoiden yhteinen prosessi, joka jatkuu myös kotona, terapiaistuntojen välillä.

Mielenterveys-
häiriöiden hoito perheterapiassa


Perheessä ei ole vain yksilö, joka voi pahoin, vaan perheenjäsenet vaikuttavat toisiinsa niin hyvässä kuin pahassa.

Seksuaalineuvonta


Seksuaalineuvonnassa voimme muun muassa pohtia sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyviä asioita sekä seksielämään liittyviä erilaisia häiriöitä.

Yksilöterapia


Yksilöterapiassa voimme löytää tien ehyempään ja tasapainoisempaan elämään.

 

Pariterapia


Parisuhteen saattaa yllättää kriisi, joka on verrattavissa mihin tahansa muuhunkin kriisiin. Saattaa tuntua siltä, että kaikki on mennyttä. Peruuttamattomia ratkaisuja ei kuitenkaan kannata tehdä hätiköiden. Parisuhteen kriiseissä koetaan usein epävarmuutta ja kaipaus puolisolta saatavasta huolenpidosta kasvaa. Kriisi herättää tarvitsevuuden tunteita ja aiempia kokemuksia hoivattuna olemisesta tai hoivatta jäämisestä, varhaiset kiintymyssuhteet traumoineen voivat aktivoituvat. Saamme toinen toisissamme heräämään jotakin kipeää, jotakin joka on jäänyt käsittelemättä ja sen me tuomme uudelleen parisuhteeseen käsiteltäväksi.

Terapia on hyvä ja turvallinen paikka pysähtyä ja aukoa parisuhteen solmuja, joita ei aina pysty kotona kahdestaan tekemään. Mitä paremmin puolisot ymmärtävät toistensa maailmaa ja mitä vähemmän olettavat tietävänsä toistensa ajatuksia, sitä helpompi heidän on olla yhdessä. Pariskunnan ratkaistessa suhteensa pulmia, ratkaisevat he samalla omia ongelmiaan yksilötasolla. Paripsykoterapia on puolisoiden yhteinen prosessi, joka jatkuu myös kotona, terapiaistuntojen välillä.Mielenterveyden häiriöiden hoito perheterapiassa


Perhe on systeeminen. Perheessä ei ole vain yksilö, joka voi pahoin, vaan perheenjäsenet vaikuttavat toisiinsa niin hyvässä kuin pahassa.

Perhepsykoterapiasta on hyötyä useiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa, kuten masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Mielenterveyshäiriöstä kärsivän puolison mukanaolo terapiaistunnoissa on merkityksellistä, koska tällöin hänellä on paremmin työkaluja tukea puolisoaan. Yksilön mielenterveyshäiriö koskettaa koko perhettä, myös puoliso ja muu perhe tarvitsevat ymmärtämistä ja tukea jaksamiseensa. On tärkeää, että jokainen saa jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan. Puolison osallistuminen terapiaistunnoille vaikuttaa myönteisesti parisuhteeseen.

Seksuaalineuvonta


Seksuaalineuvonnassa annetaan tietoa ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Suurien elämänmuutosten, kuten raskauden, vanhemmuuden, eron tai ikääntymisen kohdalla muutokset seksuaalisuudessa ovat tavallisia.

Aiemmat kokemukset suhteessa vanhempiimme, sisaruksiimme, entisiin puolisoihin ja muihin ihmisiin värittävät aikuiselämämme seksuaalisuutta. Seksuaalisiin ongelmiin voi liittyä menneisyydestä kumpuavaa häpeää.

Seksuaalineuvonnassa voimme myös pohtia sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyviä asioita sekä seksielämään liittyviä erilaisia häiriöitä. Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.


 

Yksilöterapia


Erilaisissa elämän käännekohdissa voidaan kokea kriisiä. Voi olla, että elämässä on tapahtunut jokin äkillinen muutos, joka on uutta ja vaikeasti käsiteltävää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sairastuminen, ero puolisosta ja erilaiset menetykset. Kriisit voivat liittyä myös normaaliin elämän kulkuun ihmisen siirtyessä elämän vaiheesta toiseen, esimerkiksi jäädessään eläkkeelle tiiviin työuran jälkeen. Myös positiiviset tapahtumat, kuten lapsen syntymä, voivat aiheuttaa kriisin.

Kriisiä läpikäyvä ihminen saattaa kokea monenlaisia tuntemuksia ja oireita, kuten masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, unettomuutta, ärtyisyyttä ja jopa fyysistä kipua. Voi olla tunne, että ote elämästä katoaa ja olo on turvaton.

Kriisit kuuluvat elämään eivätkä ole sairautta. Kriisi on mahdollisuus uuteen ja ehyempään elämään.

Yhdessä voimme käsitellä kriisin synnyttämiä ajatuksia ja tuntemuksia, sekä löytää tie ehyempään ja tasapainoisempaan elämään.

Yksilöterapia ei ole Kela-korvauksen piirissä.

Hinnasto

Paripsykoterapia 60 min 85 €
Paripsykoterapia 90 min 130 €
Paripsykoterapia yksilöajat 60 min 85 €
Yksilöterapia 60 min (ei kela-korvattava) 80 €
Seksuaalineuvonta 60 min 80 €

Kelan korvaus

Paripsykoterapiasta voi saada Kela-korvauksen, jos toinen puolisoista hakee Kelan korvausta kuntoutuspsykoterapiana. Paripsykoterapiaa korvataan asiakkaan työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveydenhäiriö uhkaa hänen työ- tai opiskelukykyään. Paripsykoterapiaan osallistuu kuntoutujan lisäksi hänen puolisonsa (myös avopuoliso) joko kaikille käyntikerroille tai osalle niistä. Työskentely tapahtuu molempien puolisoiden kanssa.


Lue lisää Kelan kuntoutuspsykoterapiaan pääsemisestä Kelan nettisivuilta.

Kelan korvauksen määrä perhe- ja paripsykoterapiassa: Pari-ja perheterapia 45 min 63,91 € | Pari-ja perheterapia 90 min 95,87 €

Ota yhteyttä

Pariterapia Yhdessä

Marjo Ammunet
Perhe- ja paripsykoterapeutti (Valviran laillistama ja Kela -pätevyys)Käyntiosoite

Saapponikuja 10
90650 Oulu

p. 040 063 3574
marjo.ammunet@hotmail.com

Voit myös jättää minulle sähköpostiin tai tekstiviestinä yhteydenottotietosi, niin olen yhteydessä sinuun.

Tmi Paripsykoterapeutti Marjo Ammunet | Y-tunnus:3235292-4


 

Minusta

Olen oululainen neljän lapsen äiti ja viiden lapsen mummo. Vapaa-ajalla minulla on tapana samoilla metsissä tai hoitaa puutarhaa. Luontoyhteys on ollut minulle aina tärkeä, koen sen hyväksi tavaksi rentoutua ja voimaantua. Erilaiset ihmisten tarinat ovat aina kiehtoneet minua. On hienoa päästä kuulemaan elämäntarinoita ja niiden kautta ymmärtämään yksilöä sekä auttamaan itsensä tuntemisen tiellä. Olen työskennellyt yli 30 vuoden työurani aikana erilaisissa hoitotyötehtävissä muun muassa mielenterveyspuolella aikuisten ja ikääntyneiden parissa

Tapani työskennellä paripsykoterapeuttina on analyyttistä ja tunnekeskeistä, mihin olen sopivassa määrin ottanut mukaan toiminnallisia työtapoja. Varhaisten kiintymyssuhteiden tutkiminen, tunteiden kanssa työskentely ja terapeuttinen sukupuu ovat kiinnostuksen kohteitani. Terapeuttisen sukupuun kautta matkataan menneisyyteen ja tarkastellaan, miten aiemmat sukupolvet vaikuttavat nykyhetkeen muun muassa ylisukupolvisten traumojen kautta.

Olen integratiivisesti suuntautunut, mikä tarkoittaa, että hyödynnän terapiaistunnoilla eri terapiasuuntauksia. Jokaisen asiakkaan terapiaprosessi muodostuu yksilöllisesti.

Tarjoan myös työnohjausta terveydenhuollon ammattilaisille. Kysy lisää!

Marjo Ammunet

  • Perhe- ja paripsykoterapeutti (Valviran laillistama ja Kela-pätevyys)
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja
  • Seksuaalineuvoja
Muita koulutuksia:
  • Psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutus
  • Skeematerapeutti